Czytelnia twoje.tematyczne.info
Polecamy
GotLink.pl


Źródła i charakter władzy kierownika w organizacji sieciowejŹródła i charakter władzy kierownika w organizacji sieciowej
 Organizacji sieciowa (organiczna ) charakteryzuje się słabo zaznaczoną hierarchią władzy, dużą samodzielnością uczestników organizacji oraz elastycznością i zmiennością struktury organizacyjnej dostosowaną do często zmieniających się zadań. Organizacja organiczna są to "ludzie bez organizacji".
Zadania powierza się jednemu pracownikowi, który w ten sposób staje się "kierownikiem przypadku". Decydujące znaczenie mają tu osobiste możliwości i zainteresowania pracownika. Każdy może się ubiegać o powierzenie mu zadania lub odmówić wykonania zadania. Na tej samej zasadzie kierownik dobiera sobie współpracowników. W rezultacie wzajemne zależności służbowe często zachodzą na siebie i kierownik jednego przypadku bywa równocześnie podwładnym swego podwładnego w innym zadaniu.
                           


Kolejny temat to Konstytucja jako ustawa zasadnicza:

Konstytucja jako ustawa zasadnicza Konstytucja jest to ustawa zasadnicza wyposażona w najwyższą moc prawną. Konstytucja określa podstawowe zasady ustroju politycznego państwa. Unormowany jest w niej zarys struktur organów państwowych i sposób ich powoływania, kompetencje tych organów i wreszcie prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie. O pierwszoplanowej... (...)


Kolejny temat to Jakie były następstwa ekspansji inwestycyjnej lat siedemdziesiątych:

Jakie były następstwa ekspansji inwestycyjnej lat siedemdziesiątych? Lata 70-te można określić jako okres ekspansji inwestycyjnej i inwestycji w przemysł. Wykorzystano tu dostępne na zachodzie kapitały. Doprowadziło to do zadłużenia naszego kraju, a także do uzależnienia naszego kraju od importu. Pojawiły się problemy z obsługą długu i spłatą rat. Spowodowało to kolejne... (...)


Kolejny temat to Podstawowe zasady „naukowego zarządzania”:

Podstawowe zasady „naukowego zarządzania” 1. rozczłonkowanie pracy na czynności proste i specjalizacja robotników- (małe kwalifikacje robot.), 2. zasada „jednego najlepszego sposobu” wykonania pracy (one the best way)- chronometraż, 3. oddzielenie funkcji zarządzania od funkcji wykonawczych - (pomysłowość robotników zakłóca pracę), 4. psychofizyczny dobór ludzi do pracy – odpowiedni człowiek do odpowiednich zadań, 5. materialne motywowanie ludzi do pracy –... (...)


Mapa strony