Czytelnia twoje.tematyczne.info
Polecamy
GotLink.pl


Pojęcie i rodzaje aktów administracjiPojęcie i rodzaje aktów administracji
Taką decyzją jest np. wydanie prawa jazdy, decyzja podatkowa. Decyzje te nazywamy aktami administracyjnymi.
Akt administracyjny to jednostronne władcze wyrażenie woli organu administracji państwowej, załatwiające konkretną sprawę i skierowane do oznaczonego adresata.
Akt administracyjny charakteryzuje się następującymi cechami:
1) Jest wydawany przez organ administracji państwowej.
2) Przy wydawaniu aktu administracyjnego organ państwowy korzysta z posiadanych uprawnień władczych.
3) Akt administracyjny nakłada na adresata określone obowiązki lub przyznaje mu odpowiednie uprawnienia, powodując powstanie, zmianę lub zniesienie stosunku prawnego; akt administracyjny jest więc zdarzeniem prawnym.
Akty administracyjne dzielą się na:
a) zewnętrzne,
b) wewnętrzne.
Do aktów administracyjnych zewnętrznych zaliczamy te akty, które organ administracji państwowej kieruje do innego adresata niż podległy organ administracyjny, a więc ,, na zewnątrz', poza krąg administracji, najczęściej do obywatela, jednostki gospodarczej, organizacji społecznej.
Do aktów administracyjnych wewnętrznych zaliczamy akty kierowane przez organ administracyjny ( nadrzędny ) do innego organu administracyjnego ( podległego ). Akty te nie wychodzą poza krąg organów administracyjnych, pozostają wewnątrz administracji.
Typowym aktem administracyjnym zewnętrznym jest zezwolenie na wybudowanie garażu przez osobę prywatną, decyzja komisji lekarskiej w sprawie niezdolności do pracy. Aktem administracyjnym wewnętrznym - zarządzenie premiera skierowane do wojewody.

                           


Kolejny temat to Zasiłek pielęgnacyjny:

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: Dziecku w wieku do 16 lat w przypadku stwierdzenia przez lekarza publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z którym kasa chorych podpisała umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych, że ze względu na stan zdrowia wymaga ono ze strony innej osoby stałej opieki, polegającej na pielęgnacji lub... (...)


Kolejny temat to Co to jest operacjonalizacja pojęć teoretycznych?:

Co to jest operacjonalizacja pojęć teoretycznych? Po określeniu problemu badawczego badacz wybiera pojęcia, za pomocą których zamierza opisać rzeczywistość, formułuje ich definicje, a w przypadku tzw. pojęć teoretycznych dokonuje operacjonalizacji pojęć, czyli nadaje im sens podlegający empirycznej kontroli. Pojęcie jest to kategoria poznawcza, za... (...)


Kolejny temat to Streszczenie Żywot człowieka poćciwego – Mikołaj Rej:

Streszczenie Żywot człowieka poćciwego – Mikołaj Rej Księgi II, kapitulum IV, 2. Prawe ślachectwo jakie być ma We fragmencie tym autor mówi, że aby być prawdziwym szlachcicem, nie wystarczy tylko przynależeć do stanu szlacheckiego. Szlachcica zdobią nie herby i sygnety, ale jego cnoty. Dlatego też ten, kto prowadzi występny żywot, a chlubi się... (...)


Mapa strony