Czytelnia twoje.tematyczne.info
Polecamy
GotLink.pl


Społeczeństwo tradycyjne i nowoczesneSpołeczeństwo tradycyjne i nowoczesne
Społeczeństwo tradycyjne (przedkapitalistyczne) charakteryzuje się:
- przewaga w strukturze produkcyjnej obszarów nierozwiniętych wielka liczba chłopskich gospodarstw
rodzinnych objętych przez stosunki przedkapitalistyczne, - oddziaływanie metropolii na peryferie –
rozkładanie gospodarki tradycyjnej i hamowanie rozwoju kapitalizmu
2 typy społeczeństw tradycyjnych:
- wschodni – przeważające potrzeby odczuwane społecznie miały charakter społeczny; istotna jest jakość
życia, która zależy nie tylko od produkcji i konsumpcji, ale i od przynależności społecznej, prestiżu
związanego z przynależnością do określonego segmentu społecznego; refleksyjność religijna (buddyzm) –
odpowiadają mu wzorce zachowań gospodarczych – produkuje się, aby zaspokoić konkretne potrzeby,
nadwyżki zużywa się w formach rytualnych (np.: budowa świątyni)
- zachodni – przeważające potrzeby społeczne miały charakter gospodarczy; wzorzec akumulacyjny –
działalność gospodarcza nastawiona jest na osiąganie nadwyżki pozwalającej na rozszerzenie produkcji.
Zmiana społeczna jest stałym elementem życia społecznego. Zmiana społeczna to istotna zmiana wzorców
kulturowy i struktury społecznej, które znajduja odbicie w zachowaniach społecznych. W rezulatacie zmian
społecznych wiele społeczeństw świata uważa się za nowoczesne. Nowoczesność wiąże się ze strukturą
organizacji społecznej i życia społecznego, co z kolei łączy się z uprzemysłowieniem, a podstawową zasadą
działąnia społ staje się wydajność.
                           


Kolejny temat to Ograniczenia dewizowe w wymianie zagranicznej:

Ograniczenia dewizowe w wymianie zagranicznej Są to całkowite lub częściowe zniesienie swobody obrotów dewizowych z zagranicą w warunkach ograniczeń obroty te ze zostają poddane kontroli lub są w pełni przejmowane przez administracje państwową. Wyrazem tego jest obowiązek odsprzedawania upoważnionym bankom dewiz zarobionych za granicą. Płatności na rzecz zagranicy mogą być dokonywane... (...)


Kolejny temat to Relacja o apelu papieża Urbana II na soborze w Clermont, 18 XI 1095 r.:

Relacja o apelu papieża Urbana II na soborze w Clermont, 18 XI 1095 r. 1. Gdy zbliżył się czas, który Pan Jezus codziennie wiernym oznajmia w Ewangelii, mówiąc: "Jeśli kto chce za mną iść, niech sam siebie się zaprze i weźmie krzyż swój a naśladuje mnie", uczynił się... (...)


Kolejny temat to If you had a choice to visit any English speaking country where would you like to go , and why?:

If you had a choice to visit any English speaking country where would you like to go , and why?I think that everyone would like to go somewhere. Personally I always wanted to go to the USA, exacly to New York, because my grandmother told me that there is... (...)


Mapa strony