Czytelnia twoje.tematyczne.info
Polecamy
podręcznik - puzzle dla dzieci klasa 3
adaptacja poddaszy rzeszów adaptacja poddaszy rzeszów adaptacja poddaszy rzeszów
monitoring żory monitoring żory monitoring żory
pielęgnacja ogrodów poznań pielęgnacja ogrodów poznań pielęgnacja ogrodów poznań
konstrukcje aluminiowe konstrukcje aluminiowe konstrukcje aluminiowe


Społeczeństwo tradycyjne i nowoczesneSpołeczeństwo tradycyjne i nowoczesne
Społeczeństwo tradycyjne (przedkapitalistyczne) charakteryzuje się:
- przewaga w strukturze produkcyjnej obszarów nierozwiniętych wielka liczba chłopskich gospodarstw
rodzinnych objętych przez stosunki przedkapitalistyczne, - oddziaływanie metropolii na peryferie –
rozkładanie gospodarki tradycyjnej i hamowanie rozwoju kapitalizmu
2 typy społeczeństw tradycyjnych:
- wschodni – przeważające potrzeby odczuwane społecznie miały charakter społeczny; istotna jest jakość
życia, która zależy nie tylko od produkcji i konsumpcji, ale i od przynależności społecznej, prestiżu
związanego z przynależnością do określonego segmentu społecznego; refleksyjność religijna (buddyzm) –
odpowiadają mu wzorce zachowań gospodarczych – produkuje się, aby zaspokoić konkretne potrzeby,
nadwyżki zużywa się w formach rytualnych (np.: budowa świątyni)
- zachodni – przeważające potrzeby społeczne miały charakter gospodarczy; wzorzec akumulacyjny –
działalność gospodarcza nastawiona jest na osiąganie nadwyżki pozwalającej na rozszerzenie produkcji.
Zmiana społeczna jest stałym elementem życia społecznego. Zmiana społeczna to istotna zmiana wzorców
kulturowy i struktury społecznej, które znajduja odbicie w zachowaniach społecznych. W rezulatacie zmian
społecznych wiele społeczeństw świata uważa się za nowoczesne. Nowoczesność wiąże się ze strukturą
organizacji społecznej i życia społecznego, co z kolei łączy się z uprzemysłowieniem, a podstawową zasadą
działąnia społ staje się wydajność.
                           


Kolejny temat to Ograniczenia dewizowe w wymianie zagranicznej:

Ograniczenia dewizowe w wymianie zagranicznej Są to całkowite lub częściowe zniesienie swobody obrotów dewizowych z zagranicą w warunkach ograniczeń obroty te ze zostają poddane kontroli lub są w pełni przejmowane przez administracje państwową. Wyrazem tego jest obowiązek odsprzedawania upoważnionym bankom dewiz zarobionych za granicą. Płatności na rzecz zagranicy mogą być dokonywane... (...)


Kolejny temat to Relacja o apelu papieża Urbana II na soborze w Clermont, 18 XI 1095 r.:

Relacja o apelu papieża Urbana II na soborze w Clermont, 18 XI 1095 r. 1. Gdy zbliżył się czas, który Pan Jezus codziennie wiernym oznajmia w Ewangelii, mówiąc: "Jeśli kto chce za mną iść, niech sam siebie się zaprze i weźmie krzyż swój a naśladuje mnie", uczynił się... (...)


Kolejny temat to If you had a choice to visit any English speaking country where would you like to go , and why?:

If you had a choice to visit any English speaking country where would you like to go , and why?I think that everyone would like to go somewhere. Personally I always wanted to go to the USA, exacly to New York, because my grandmother told me that there is... (...)


Mapa strony