Czytelnia twoje.tematyczne.info
Polecamy
GotLink.pl


Procedury opracowania i uchwalania budżetu państwa w PolsceProcedury opracowania i uchwalania budżetu państwa w Polsce
główną rolę odgrywa tu Minister Finansów, który wydaje notę budżetową, w której określa zasady budżetowe na następny rok. Również wojewodowie i inni przygotowują się do tego planu, określając jakie ile i na co są im potrzebne środki. Potem przekazują te dane do Ministra Finansów . tam dopiero dalej trwają rozmowy na temat projektu budżetowego. Budżet państwa musi być sporządzony przez Radę Ministrów do końca września i przesłany do Marszałka Sejmu. Później prace nad budżetem rozpoczynają się w Komisjach Sejmowych. Każda z nich analizuje dochody i wydatki przypisane do poszczególnych działów administracji. Potem Komisja Fin. Publ. zbiera opinie wszystkich Komisji i przedstawia je na plenum. Odpowiedzialnym za wykonanie budżetu jest Rząd. Rząd powinien przedłożyć sejmowi projekt ustawy budżetowej na rok następny najpóźniej na 3 miesiące przed zakończeniem roku. W wyjątkowych tylko sytuacjach można to uczynić bliżej końca roku, w ciągu 4 miesięcy od przedłożenia projektu ustawa powinna trafić do podpisu prezydenta, w przeciwnym razie prezydent może zdecydować o skróceniu kadencji sejmu. Prezydent nie może wetować przepisów ustawy, może tylko wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie jej zgodności z konstytucją. W ciągu 5 miesięcy po zakończeniu roku rząd przedkłada sejmowi sprawozdanie z wykonania budżetu, wraz z informacja o zadłużeniu państwa, sprawozdanie bada NIK, a sejm z uwzględnieniem tej opinii podejmuje uchwałę o skwitowaniu rządu.
                           


Kolejny temat to DZIAŁY PRZEMYSŁU::

DZIAŁY PRZEMYSŁU: 1- PRZEM. WYDOBYWCZY I ENERGETYKA (GÓRNICTWO KAMIENIA BRUNATNEGO, ROPY NAFTOWEJ, PIASKU) A-ENERGETYKA KONWENCJONALNA-WĘGIEL KAMIENNY, BRUNATNY. B-ENERG. NIEKONWENCJON.-ELEKTROWNIE WODNE. 2- PRZEM. PRZETWÓRCZY- A-HUTNICTWO I PRZEM. METALURGICZNY-HUTNICTWO ŻELAZA, ALUMINIUM, WALCOWNIE; B- PRZEM. ELEKTRO-MASZYNOWY (NOWOCZESNY)-ŚWIADCZY O POZIOMIE ROZWOJU PAŃSTWA (BUDNYKI, MOSTY, PROD. MASZYN, PRZEM. ELEKTRONICZNY, ELEKTRO-TECHNICZNY, ŚRODKÓW TRANSPORTU) 3- PRZEM. CHEMICZNY-POWST. W... (...)


Kolejny temat to CZYM JEST WZÓR SPOŁECZNO-ZAWODOWY I JAKIE SĄ JEGO RODZAJE?:

CZYM JEST WZÓR SPOŁECZNO-ZAWODOWY I JAKIE SĄ JEGO RODZAJE? WZOR SPOLECZNO-ZAWODOWY PRACOWNIKA OKRESLA ZESPOL NORM I WARTOSCI , KTÓRE POWINIEN WYKAZYWAC I ZACHOWAN , KTÓRE POWINIEN REALIZOWAC CZLONEK ZALOGI DANEGO ZAKLADU PRACY. MOŻNA WYRROZNIC NAST. WZORY SPOL-ZAWOD. PRACOWNIKA: 1) WZOR PRZECIETNEGO CZLONKA ZALOGI- który określa minimum tych wartości jakie pracownik powinien posiadać i... (...)


Kolejny temat to LUTER:

LUTER Moim zdaniem Luter odpowiada na główne problemy ówczesnego kościoła . To od niego zaczął się potężny ruch reformacji i to on pierwszy wystąpił przeciwko kościołowi ze swoją deklaracją 95 tez . Luter przeciwstawił się postępowaniu duchownych odrzucając odpusty i głosił postulat zniesienia celibatu . W jego myśl sam ożenił się... (...)


Mapa strony