Czytelnia twoje.tematyczne.info
Polecamy
GotLink.pl


Rola frustracji w procesach motywacyjnychRola frustracji w procesach motywacyjnych

a) reakcja na frustracje to interpretacja sytuacji. Przyczyny mogą być:
- zewnętrzne: charakterystyczne dla osób niedojrzałych upatrywanie przyczyn niepowodzeń w otoczeniu.
- wewnętrzne: charakterystyczne dla osób z niską samooceną upatrywanie przyczyn w sobie, w swoich brakach
b) frustracja jako czynnik wzmacniający motywację: pojawienie się przeszkody na drodze do celu powoduje wzrost mobilizacji organizmu i chęć ataku na przeszkodę (agresja). Reakcja ta sprowadza się do wzrostu pobudzenia emocjonalnego (odczucie podniecenia). Oraz na chęci zaatakowania, zniszczenia, usunięcia przeszkody
(gniew, złość, wściekłość). Niepowodzenie pobudza do większych wysiłków jeżeli:
- motywacja początkowa jest silna
- niepowodzenie ma charakter częściowy, a nie ostateczny
- człowiek posiada zadowalający stopień wiary w swoje umiejętności (samoocena)
c) frustracja jako czynnik osłabiający:
- motywacja początkowa jest słaba
- niepowodzenie ma charakter ostateczny, całościowy: szanse znalezienia wyjścia są nikłe, wielkość poniesionej straty ma znaczenie oraz początkowa szansa sukcesu
- niepowodzenie powtarza się
d) przebieg reakcji na niepowodzenie
- uruchomienie mechanizmów obronnych:
· racjonalizacja
· chwalenie się
· ucieczka w świat fantazji
· kozioł ofiarny
· regresja
· fiksacja
· agresja
                           


Kolejny temat to UGRUPOWANIE PRZYWÓDCY PROGRAM REFORM SPOSOBY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚĆI:

UGRUPOWANIE PRZYWÓDCY PROGRAM REFORM SPOSOBY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚĆI TOWARZ. DEMOKR. POLSKI MAŁY MANIFEST Tadeusz Krępowiecki, Aleksander Pułaski, Jan Janowski - demokratyczna Polska - zerwanie z tradycją szlachecką - brak różnic społecznych Rewolucja powszechna, niepodległość możliwa dzięki pomocy ludów innych krajów WIELKI MANIFEST Wiktor Heltman - demokracja kraju - reforma agrarna - nadanie chłopom ziemi na własność bez odszkodowania dla dziedziców - zniesienie przywilejów szlacheckich - państwo w granicach przedrozbiorowych Powstanie w oparciu o siły własnego narodu HOTEL LAMBERT Adam... (...)


Kolejny temat to Czym różni się podatek leśny (od lasów) od podatku leśnego dla parków narodowych (wzory):

Czym różni się podatek leśny (od lasów) od podatku leśnego dla parków narodowych (wzory) Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni głównych gatunków drzew w drzewostanie i klas bonitacji drzewostanu określonych w planie urządzenia lasu. Na przykład w grupie drzewostanu Jodła, świerk i daglezja przeliczniki hektarów... (...)


Kolejny temat to Swobodny spadek:

Swobodny spadek 4.6 W. Kulka spadła z pewnej wysokości w czasie t=8s. Jaka jest średnia prędkość ruchu w pierwszej i ostatniej sekundzie ruchu. V1= = 4,9 m/s Vk=g/2 (2t - delt.)=83,3 m/s Wsk. Oblicz drogę przebytą w pierwszej i ostatniej sekundzie ruchu. 4.2 Kulka stalowa puszczona swobodnie spadła przez czas t=3,2 s Z jakiej wysokości puszczono... (...)


Mapa strony