Czytelnia twoje.tematyczne.info
Polecamy
zakładanie ogrodów poznań zakładanie ogrodów poznań zakładanie ogrodów poznań
pr katowice pr katowice pr katowice
listwy kotwiące listwy kotwiące listwy kotwiące
przeguby cardana przeguby cardana przeguby cardana
hurtownia kosmetyczna hurtownia kosmetyczna hurtownia kosmetyczna


Konflikt, typy konfliktów i ich rola w zachowaniuKonflikt, typy konfliktów i ich rola w zachowaniu
a) konflikt – wszelkie zetknięcie się sprzecznych dążeń, niezgodność interesów , poglądów. W sensie psychicznym sprzeczność występująca w wypadku zaistnienia u kogoś co najmniej dwu potrzeb, których jednoczesne zaspokojenie jest niemożliwe. Podobnie w wypadku dwu motywów, jednocześnie pobudzających i hamujących działanie.
b) Klasyfikacja konfliktów:
- Interpersonalne
· konflikt o sumie zerowej
· konflikt i sumie mieszanej
- intrapersonalne, konflikty wewnętrzne między dwoma motywami, z zaangażowaniem silnych emocji.
· dążenie – dążenie
· unikanie – dążenie
· dążenie – unikanie: atrakcyjny cel, ale droga nieprzyjemna
c) strategie rozwiązywania:
- unikanie – izolacja, separacja
- uległość – podporządkowanie dominacji
- kompromis
- współpraca – strukturalna poprawa
- rywalizacja
                           


Kolejny temat to Program polityczny Andrzeja Frycza Modrzewskiego - ojca polskiej myśli demokratycznej:

Program polityczny Andrzeja Frycza Modrzewskiego - ojca polskiej myśli demokratycznej Należał do galerii pisarzy politycznych złotego wieku ale był pisarzem politycznym w całej swej działalności. Tworząc dzieło poświęcone problemom państwowym szedł torami wytyczonymi przez starożytnych. Przywołuje traktaty: Platona - "Państwo", Arystotelesa - "Polityka" i Cycerona. W dobie humanizmu sprawy państwa podejmuje... (...)


Kolejny temat to EUROPA - wiadomości encyklopedyczne:

EUROPA - wiadomości encyklopedyczne Kontynent na półkuli północnej. Od płn. i płd. otaczają Europę: Ocean Atlantycki i jego morza poboczne: Barentsa, Norweskie, Północne oraz morza śródlądowe: Białe, Bałtyckie i Śródziemne (z morzami: Liguryjskim, Tyrreńskim, Adriatyckim, Jońskim, Egejskim, Czarnym i Azowskim). Od Afryki Europę oddzielają cieśniny: Sycylijska i Gibraltarska, od Azji... (...)


Kolejny temat to Przedstawić główne pozycje bilansu banku.:

Przedstawić główne pozycje bilansu banku. AKTYWA 1. Majątek trwały - wartości niematerialne i prawne, -rzeczowy majątek trwały -finansowe składniki 2. Majątek obrotowy -Papiery wartościowe -Należności *podmiotów finansowych, *podmiotów niefinansowych *jednostek budżetowych *różni dłużnicy -Środki pieniężne *gotówka *środki na rachunku w NBP *rezerwy obowiąz. w NBP 3.Rozliczenia międzynarodowe czynne PASYWA 1.Kapitał własny -akcyjny -zapasowy -rezerwowy 2.Zobowiązania (kap. obcy) -zobow. wobec NBP -zobow. wobec instyt. finans. z tytułu zaciągnietych kredytów i przyjmow. depozytów -zob.... (...)


Mapa strony